Máy móc thiết bị

 

Trạm trộn Bê Tông

Phân xưởng sản xuất

Lồng sắt

Máy hàn

Khuôn Bê Tông

Vô Bê Tông khuôn

Dọn khuôn

Quay ly tâm

Lò hấp

Tháo khuôn